Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ορισμός νέου συνθηματικού

Λόγω του τρόπου πιστοποίησης των χρηστών του eclass μέσω LDAP, δεν είναι εφικτή η αλλαγή του κωδικού μέσω της πλατφόρμας eclass. Για την αλλαγή του κωδικού σας ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους.

Προπτυχιακοί φοιτητές: https://mypassword.aueb.gr/reset_password.php

Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Διδάσκοντες κ.α.: https://www.aueb.gr/forms/password/password-reset-form.php


Στοιχεία χρήστη