Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Προσθήκη και εμφάνιση επιμέρους πληροφοριών Μαθήματος
- Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 - 11:28 π.μ. -

Σας ενημερώνουμε ότι στην τρέχουσα έκδοση της πλατοφόρμας eclass για την προσθήκη και εμφάνιση των επιμέρους πληροφοριών του μαθήματος (το περιεχόμενο του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους, τη βιβλιογραφία, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις μεθόδους αξιολόγησης, τα προαπαιτούμενα, τους διδάσκοντες, την ομάδα στόχος, και τα προτεινόμενα συγγράμματα) οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.openeclass.org/el/3.9/teacher/course_description