Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ


Για την είσοδό σας στο eclass απαιτείται εγγραφή, η διαδικασία της οποίας πρέπει να εκτελεστεί τουλάχιστον 4 ώρες από την εγγραφή σας στο Uregister λόγω συγχρονισμού των συστημάτων.

Φοιτητές: Από το μενού αριστερά, Βασικές Επιλογές --> Εγγραφή --> Εκπαιδευόμενου --> Επιλέγετε Πιστοποίηση μέσω LDAP ή Single Sign On και δίνετε τα username/password  που έχετε ενεργοποιήσει μέσω του https://uregister.aueb.gr/


Διδάσκοντες: Από το μενού αριστερά, Βασικές Επιλογές --> Εγγραφή --> Εκπαιδευτή --> Επιλέγετε οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους πιστοποίησης (Πιστοποίηση μέσω LDAP ή Single Sign On) και δίνετε τα username/password  που έχετε ενεργοποιήσει μέσω του https://uregister.aueb.gr/

 

Ανακοίνωση για τα μαθήματα  του Τμήματος ΔΕΤ

Τα μαθήματα του Τμήματος ΔΕΤ είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο:
https://edu.dmst.aueb.gr/  όπου για να εισαχθείτε χρησιμοποιείτε κανονικά
το aueb account σας και κατόπιν εγγράφεστε στα μαθήματα που επιθυμείτε