Γενική Οικονομική Ιστορία

Ιωάννα Πεπελάση

Περιγραφή

Ιστορική εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και των θεσμών, 1500-2017.

Στόχος του μαθήματος είναι η βασική κατανόηση της προέλευσης και εξέλιξης:

1. της παγκοσμιοποίησης

2. της οικονομικής ανάπτυξης

3. του καπιταλισμού

4. του  οικονομικού κύκλου

5. της μεγάλης οικονομικής απόκλισης  ανάμεσα στα πλούσια και φτωχά έθνη.      

Στην ανάλυση μας έμφαση δίνεται: στις μεγάλες θεσμικές αλλαγές 

  • σε μάκρο οικονομικό επίπεδο (άνοδος της οικονομίας της αγοράς, του κράτους) και
  • σε μίκρο οικονομικό επίπεδο (δόμη της παραγωγής/επιχειρηματικής δράσης). 

Επίσης, μεγάλη σημασία δίνεται στη διάδραση μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας/πολιτικής.

Επίσης, δίνεται έμφαση στην (γεωγραφική) διαδοχή οικονομικής ηγεσίας στην παγκόσμια οικονομία.    

Επιπλέον γίνεται χρήση στατιστικών σειρών που αφορούν το ΑΕΠ και άλλα μάκρο-οικονομικά μεγέθη της παγκόσμιας οικονομίας και επιλεγμένων χωρών. 

 

Συνοπτικά περιεχόμενα

Εισαγωγή:  

  • Η χρησιμότητα της μελέτης της οικονομικής ιστορίας για τον οικονομολόγο
  • Η Παγκόσμια οικον
Περισσότερα  
Κωδικός: 1131
Κατηγορία: Οικονομικής Επιστήμης » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις