Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος

Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση

Περιγραφή

Tο μάθημα κάνει μία επισκόπηση της οικονομικής διαδρομής της ελλαδικής χερσονήσου και των ελλήνων στην μακρά διάρκεια. Εμφαση δίνεται στους θεσμούς και την οργάνωση της οικονομικήε ζωής. Το μάθημα ανοίγει με μία σύντομη αναφορά στην αρχαία αθήνα και το βυζάντιο και στη συνέχεια κάνει έναν σταθμό την οθωμανική περίοδο (χρυση εποχή και παρακμή). Το μεγάλο βάρος της ανάλυσης αφορά την οικονομική ιστορία του νεο-ελληνικού κράτους όπου εστιάζει στην δυναμική της ανάπτυξης και των θεσμικών αλλαγών. Βασικά θέματα είναι: οι σχέσεις με την δύση, η μεταφορά τεχνολογίας , ο ρόλος του κράτους, η διαδικασία εκσυγχρονισμού, η άνοδος της αστικής τάξης και οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Οι φοιτητές καλούνται να εξοικειωθούν με ιστορικές στατιστικές σειρές και με την έννοια της συγκριτικής οικονομικής ιστορίας.

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στη μελέτη της μακράς διάρκειας και αναφορα στη σημασία ένταξης της Ελλάδας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, για την καλύτερη κατανόηση της οικονομικής ιστορίας της.

Η παρουσίαση της οικονομίας και κοινψνίας της αρχαίας Αθήνας τον 5ο αι. ΠΧ , με έμφαση στην εξελιγμένη θεσμική οργάνωση και την εξάπλωση της αγοράς και γιατί από οικονομική άποψη ήταν κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού.

 

Λέξεις κλειδιά: Ιδιοκτησιακά δικαιώματα, επιχειρηματικότητα, κρατος, δημοκρατία, ηγεσία

 

Η ανάλυση του πως με το Βυζάντιο και στην Οθωμανική περίοδο, η Ελλαδική χερσόνησος ακολουθεί μία πορεία –που την τοποθετει στο περιθώριο του Δυτικού κόσμου, με αποκλίσεις στους θεσμούς και τις νοοτροπίες. Eστιάζουμε στις σταθερές και τις αλλαγες στην πορεία του χρόνου και περγράφουμε την καθημερινή ζωή των Ελλήνων και τη δημιουργία της εμπορευματικής διασποράς.

 

Λέξεις κλειδιά: Βυζαντινή κλληρονομιά, αποκλίσεις από την οργανωση της οικονομικής ζωής της δύσης, ιδιοκτησιακό καθεστώς, ελληνικό μιλλέτ, απαρχές συσσώρευσης κεφαλαίου

Αναλύεται η οικονομική ιστορία της συγκρότησης του σύγχρονου Ελληνικού κράτους εστιάζοντας στην τομη του 1864-71. Παρακολουθούμε την πορεία ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας από ποικίλες πλευρές και αναφερόμαστε διεξοδικά στο θέμα της επέκτασης των συνόρων αλλά και της εξάρτησης από τη Δύση. Η ανάλυση περιλαμβάνει μάκρο- δεδομένα , αλλά και αναφορές στην μικρο-οικονομία και την κοινωνία. Η ενότητα κλείνει με την επανάσταση στο Γουδί και τους Βαλκανικούς πολέμους.

 

Λέξεις κλειδιά: Γεωγραφία, πληθυσμός, μετανάστευση, σταθερές, κράτος, γεωργία, βιομηχανία, αστική τάξη, δυτικοποίηση/εκσυγχρονισμός, μεταφορά τεχνολογίας, επιχειρηματικότητα,οικονομικοί κύκλοι, χρέος, επιτήρηση, διεθνοποίηση

Η ανάλυση εστιάζει στον μεσοπόλεμο και την χρυση εποχή του 20ου αιώνα. Εμφαση δίνεται στην διαδικάσία εκβιομηχάνισης και το ξεκίνημα της αποβιομηχάνισης. Οι αλλαγές στον ρόλο του κράτους, το δημόσιοχρέος και η διαδικασία ενσωμάτωσης στην Ευρώπη και η δισθνοποίηση υπογραμμίζονται.

 

Λέξεις κλειδιά: Γεωγραφία, πληθυσμός, μετανάστευση, σταθερές, κράτος, εκβιομηχάνιση, αποβιομηχάνιση, πόλεμος, οικονομική κρίση, έναξη στην Δυτικη οικονομία/παγκοσμιοποίηση, σταθεροποίση, διεθνής εποπτεία, οικονομική κρίση

Εδώ γίνεται συζήτηση για την Μαρξιστική οπτική μελέτης της ελληνικής οικονομικής ιστορίας και τα΄θεται το ζήτημα της επίπτωσης του πολέμου στην οικονομία. Τέλος γίνεται μία σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων και διδαγμάτων και υπογραμμίζετια η σημασία της ανάδειξης των σταθερών στην μακρά διάρκεια καθώς και της συγκριτηικής πορέιας της Ελλάδας σε ένα ευρύτερο πλάσιο.

 

Λέξεις κλειδιά: μαρξισμός, πόλεμος, σταθερές , αλλαγές

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -