Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Εγγραφή Χρηστών 

Κατά την πρώτη είσοδό σας στο eclass θα πρέπει να κάνετε εγγραφή ως εξής:

Φοιτητές: Από το μενού αριστερά, Βασικές Επιλογές --> Εγγραφή --> Εκπαιδευόμενου --> Επιλέγετε οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους πιστοποίησης (Πιστοποίηση μέσω LDAP ή Single Sign On) και δίνετε τα username/password  που έχετε ενεργοποιήσει μέσω του https://uregister.aueb.gr/


Διδάσκοντες: Από το μενού αριστερά, Βασικές Επιλογές --> Εγγραφή --> Εκπαιδευτή --> Επιλέγετε οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους πιστοποίησης (Πιστοποίηση μέσω LDAP ή Single Sign On) και δίνετε τα username/password  που έχετε ενεργοποιήσει μέσω του https://uregister.aueb.gr/

 

Ανακοινώσεις